Vi søker lærling helsefagsarbeider ved Namdal Rehabilitering IKS.

Fra høsten 2020 skal vi ansette ny lærling innen helsearbeiderfaget.

Vi er godkjent for hele lærlingeløpet.

Vi søker en engasjert og motivert lærling.

Vi kan tilby en flott læringsarena og et godt arbeidsmiljø.

Lønn etter tariff.

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg (74 32 21 00/ post@namdalrehab.no)

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no