Vil du bli vår nye medarbeider?

Vi søker faglig engasjert og strukturert medarbeider med helhetlig tankegang rundt våre brukere. Dette er utfordrende og interessant stilling i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med eksterne samarbeidspartnere.

Ønskelig med erfaring innenfor rehabiliteringsfeltet, psykisk helsearbeid og erfaring som nattevakt.

Personlig egnethet og egenskaper vektlegges.

Som ansatt hos Namdal Rehabilitering IKS inngår du i vikarpool for ekstravakter.

Stillingen inngår i fast turnus med jobb hver 4. helg for sykepleier/vernepleier på natt.

Lønn etter tariff.

Kvalifikasjon: autorisert sykepleier/vernepleier

Tiltredelse: snarlig eller etter avtale

Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside for mer informasjon om Namdal Rehabilitering IKS

Spørsmål rettes til sykepleier/administrativ leder Åsmund Elstad på tlf. 74322100 eller på e-post: post@namdalrehab.no

Søknadsfrist: 12.02.23