LEGE MED SPESIALITET I FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING I 100% FAST STILLING

Meråker kurbad AS, Kastvollen Rehabiliteringssenter AS og Namdal Rehabilitering IKS søker i samarbeid etter

LEGE MED SPESIALITET I FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING
I 100% FAST STILLING

Det vil være naturlig med et nært samarbeid med sentrenes øvrige legespesialist(er).

ARBEIDSOPPGAVER:

· Medisinsk behandling av rehabiliteringspasienter i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis

· Kvalitetssikre og utvikle innhold i TSR ved virksomhetene.

· Forløpsfokus, herunder vurdering før innleggelse/opphold og ambulant oppfølging etter avsluttet opphold.

· Initiere og delta i tverrfaglig samarbeidsmetodikk rundt pasienter med kompleksitet.

· Pasientundervisning.

· Kompetansehevende tiltak med rehabiliteringspersonell som målgruppe.

· Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

KVALIFIKASJONER:

· Lege med norsk autorisasjon og spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering

VI TILBYR:

· Store muligheter til å «utforme» din egen stilling.

· Dagtid. Fleksibel arbeidstidsordning.

· Arbeidssted etter nærmere avtale og ønske. En kombinasjon av hjemmekontorløsning, digital kontakt med sentrene samt tilstedeværelse ved sentrene

· Lønn etter avtale.

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Engasjerte og faglig sterke kolleger

· Mulighet for å kombinere stillingen med FOU arbeid

PERSONLIGE EGENSKAPER:

· Du har engasjement for rehabilitering

· Du ønsker å videreutvikle kompetansen din

· Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø

· Du er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for arbeidsoppgavene

· Personlig egnethet vil bli vektlagt

ANNET:

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk til bente.oldren@reko.no

· Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges

· Oppgi referanser

· Søknadsfrist 05.01.2024

· Stillingen er unntatt offentligheten

EN KORT BESKRIVELSE AV DE TRE SENTRENE:

Meråker Kurbad, ligger i Meråker kommune, ca. 45 km fra Stjørdal og Trondheim lufthavn. Virksomheten har avtale med HMN-RHF om ytelse av døgnintensiv tverrfaglig rehabilitering til følgende pasientkategorier: Muskel og skjelettsykdom, Revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, Hjerneslag og traumatiske hjerneskader, Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig) og Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusopphold. Avtalen omfatter p.d 31 døgnplasser i Meråker og 7 dagrehabiliteringsplasser som er lokalisert i Stjørdal. For nærmere informasjon se www.meråker-kurbad.no. Kontaktperson: Daglig leder Steinar Volden, tlf.nr. 92 41 31 16, steinar.volden@meraker-kurbad.no

Kastvollen Rehabiliteringssenter ligger i Inderøy kommune, ca. 10 km sør for Steinkjer sentrum. Vi har avtale med Helse Midt-Norge om å tilby spesialisert rehabilitering for personer med nevrologiske og nevromuskulære diagnoser. I november 2018 åpnet vi et nytt og moderne rehabiliteringssenter, og vi har som ambisjon å være et nasjonalt fyrtårn innen vårt fagfelt. Kastvollen har 36 døgnrom og ca. 35 årsverk. For nærmere informasjon om Kastvollen se www.kastvollen.no. Kontaktperson: daglig leder Bente Oldren, tlf. 45 46 55 64, bente.oldren@reko.no

Namdal Rehabilitering ligger i Høylandet Kommune, ca. 50 km fra Namsos. Rehabiliteringssenteret er eid av 11 kommuner. Senteret har 26 døgnrom, samt mulighet til leie av 6 rom like ved senteret. Vi utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt-Norge om døgnbasert spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelettet, Kronisk muskel- og bløtdelssmerte, Lungesykdommer, Kreftsykdom og Livsstilsendring ved sykelig overvekt. For nærmere informasjon se www.namdalrehab.no

Kontaktperson: Daglig leder Claes Gøran Sellæg, tlf. 90 83 67 00, claes@namdalrehab.no