Rekrutteringsstilling som sykepleie-/ vernepleie-/ ergo- /fysioterapistudent/ autorisert helsefagarbeider

Ved Namdal Rehabilitering IKS er det et ledig engasjement. Stillingen inngår i pleieturnus med arbeid hver 3.helg.

Dette er en unik mulighet for å få tidlig erfaring innen rehabiliteringsfaget.

Stillingsstørrelse: 17,75% (hver 3. helg)

Kvalifikasjon:    Student i sykepleie/ vernepleie / ergoterapi / fysioterapi el. autorisert helsefagarbeider.

Søkere med annen relevant bakgrunn kan vurderes.

Spørsmål rettes til Lene Røttesmo på tlf. 74322100 eller på e-post: post@namdalrehab.no

For stillingen gjelder:

Søknadsfrist: 14.01.24

Lønn: etter tariff

Tiltredelse: 01.02.2024

Varighet: 20.12.24 med mulighet for forlengelse.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Personlige egnethet/ egenskaper vektlegges.

Søkere må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Viser ellers til andre sider på www.namdalrehab.no for  mer informasjon om senteret.