Fagarbeider – engasjement med mulighet for fast tilsetting.

Det er ønskelig med fagbrev i renholdsfaget og erfaring innen renhold på institusjon.

Lønn etter tariff.

Tiltredelse i juni/ juli eller etter avtale

Søknadsfrist: 24. mai 2020

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg (74 32 21 00/ post@namdalrehab.no)

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no