Vi har ledig 50% stilling som sykepleier i turnus nattevakt – engasjement i ett år med mulighet for fast tilsetting.

Vi søker faglig engasjerte og strukturerte personer med evne og kunnskap i forhold til helhetstenking i arbeidet med våre brukere. Vi tilbyr utfordrende og interessante stillinger i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen i tverrfaglig team og med eksterne samarbeidspartnere.

Personlig egnethet vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene.

Som ansatt hos oss inngår du i vikarpool for ekstravakter, og stillingene inngår i fast turnus med jobb hver fjerde helg for sykepleier på natt og hver tredje helg for spesialsykepleier.

Lønn etter tariff.

Tiltredelse i juni/ juli eller etter avtale

Søknadsfrist: 24. mai 2020

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg (74 32 21 00/ post@namdalrehab.no)

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no