Namdal Rehabilitering eies av kommunene i Namdalen og Osen kommune. For innbyggere i våre eierkommuner tilbyr vi generell kommunal rehabilitering.

Innbyggere i våre eierkommuner med behov for rehabilitering, kan søke om et rehabiliteringsopphold på Namdal Rehabilitering. Snakk med fastlegen, eller direkte med brukerkontor eller kommunal koordinerende enhet.

Kommunal rehabilitering tilbys både som individuelle opphold og gruppe opphold. Et individuelt opphold starter med kartlegging, slik at du skal få et tilpasset opplegg.

Det er eierkommunene som dekker kostnadene ved disse oppholdene. Som bruker betaler du kun egenandel.

Kommunale rehabiliteringsplasser (jfr.samarbeidsavtale med våre 11 eierkommuner):

A) Søknad fra brukerkontor/rehabiliteringskoordinator i pasientens hjemkommune

B) Henvisning fra fastlege sendes til oss etter avtale med, eller via, inntaksråd/brukerkontor/rehabiliteringskoordinator i pasientens hjemkommune.

Henvisningsskjema kommunal rehabilitering