I Helse Midt-Norge skal henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på fedmepoliklinikken ved pasientens lokale helseforetak.

For Helse Midt Norge gjelder det følgende: Sykehuset Namsos, St. Olavs hospital og Ålesund sjukehus.