Gjennom vår avtale med Helse Midt Norge tilbyr vi spesialisert rehabilitering til følgende ytelsesgrupper:

  • Kronisk muskel- og bløtdelssmerte
  • Lungesykdom
  • Kreft
  • Brudd- og slitasjeskader i skjelett
  • Sykelig overvekt / Livsstilsendring

Alle søknader om spesialisert rehabilitering, unntatt sykelig overvekt/livsstilsendring, går gjennom Regional vurderingsenhet (RVE) ved Sykehuset Levanger. Spesialister og fastleger sender søknad hit for vurdering.

Regional vurderingsenhet Midt-Norge (RVE)

Unntaket er søknader til ytelsesgruppen sykelig overvekt, her sendes søknad fra fastlege eller spesialist til fedme-poliklinikk i pasientens lokale helseforetak.