Gjennom vår avtale med Helse Midt Norge tilbyr vi spesialisert rehabilitering til følgende ytelsesgrupper:

Alle søknader, unntatt sykelig overvekt, om spesialisert rehabilitering går gjennom Regional vurderingsenhet (RVE) ved Sykehuset Levanger. Spesialister og fastleger sender søknad hit for vurdering.

Regional vurderingsenhet Midt-Norge (RVE)

Unntaket er søknader til ytelsesgruppen sykelig overvekt, her sendes søknad fra fastlege eller spesialist til fedme-poliklinikk i pasientens lokale helseforetak.