Gjennom vår avtale med Helse Midt Norge tilbyr vi spesialisert rehabilitering til følgende ytelsesgrupper:

Sykehus kan henvise inneliggende pasienter direkte via vårt inntakskontor på telefon: 74 32 21 00

Henvisninger vedrørende inneliggende pasienter ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger: Det skal sendes melding til RVE, som så formidler til ønsket institusjon.

Henvisninger vedrørende inneliggende pasienter ved St.Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal: Henvisningen skal gå direkte til institusjon.