Sjekkliste for hva en henvisning til oss SKAL inneholde

Vi har utarbeidet denne sjekklista på hva en henvisning til oss skal inneholde:

  1. Pasient/brukers diagnose og generelle funksjonsnivå, inkl psykisk helsestatus.
  2. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig.
  3. Angi pasient/brukers konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/rehabilitering” er for uspesifikt) Hva er viktig for pasient/bruker?
  4. Evt. epikrise fra nylige opphold i sykehus/ annen rehab.institusjon e.l
  5. Oppdatert medisinliste fra lege.
  6. Hva har lokal oppfølging bestått av. Når pasient/bruker kommer til opphold ønsker vi at det sendes med overflyttingsrapport fra relevante kommunale tjenester 
  7. Oppdatert informasjon på pasienter/brukere som har gjentagende eller faste opphold i løpet av året.
  8. Ved nedsatt kognitiv funksjon: Hvordan har bruker respondert på evt tidligere miljøskifter? Er det behov for at pasient/bruker har med seg en kjent ledsager under oppholdet?

Andre vurderinger:

 • Den som henvises må være akuttmedisinsk ferdigbehandlet.
 • Psykisk helsestatus som kan ha betydning for rehabiliteringsprosessen
 • Den som henvises har behov for tverrfaglig oppfølging.
 •  Den som henvises har potensial og motivasjon for rehabilitering.
 • Gjentatte opphold skal fortrinnsvis være indisert ved: progredierende lidelser med nytilkomne funksjonstap – som en del av en individuell plan, eller ved vesentlig forverring av funksjon ved kroniske lidelser.