Bruker- og kvalitetsutvalg

Bruker- og kvalitetsutvalgets rolle:

Bruker- og kvalitetsutvalget ved Namdal Rehabilitering skal være et rådgivende organ for rehabiliteringssenteret, fremme sikkerhet og kvalitet på helsetjenesten, samt å stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid på helseinstitusjonen. Oppgaven er å forme rehabiliteringssenteret til det beste for brukerne. Det kan gjelde tjenesteutforming, forhold til pårørende og videre utvikling av senteret.

Bruker- og kvalitetsutvalget oppnevnes for 2 år om gangen og består av representanter fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner i Nord-Trøndelag. Disse representantene oppnevnes av FFO Nord-Trøndelag, og består av funksjonshemmede og/eller deres pårørende. I tillegg til brukerrepresentantene skal det være 1-2 representanter fra ansatte med i utvalget.

Våre brukerrepresentanter hører gjerne fra deg/dere som har tips å komme med til oss!

Utvalget har 6 faste medlemmer. For 2023 er følgende oppnevnt:

Leder:

Unni Tyldum, Namdal Rehabilitering

Medlemmer:

Astrid Marie Bakken, brukerrepresentant(FFO), tlf. 482 14 571 astrid.marie.bakken@ntebb.no

Arnodd Lillemark, brukerrepresentant (FFO), tlf. 957 78 140 arnodd.lillemark@outlook.com

Bente Anita Rødli, brukerrepresentant (FFO), tlf 970 34025 bente-rodli@hotmail.com

Tone Fornes, ansatte representant 

Claes Gøran Sellæg, daglig leder 

Lene Helene Røttesmo, kvalitetsleder 

Tom Roger Rønning, vara brukerrepresentant (FFO), tlf 918 60248  tom-roger.ronning@ntebb.no