Bruker- og kvalitetsutvalg

Bruker- og kvalitetsutvalgets rolle:
Utvalget skal være et rådgivende organ for Namdal Rehabilitering innen blant annet tjenesteutforming, nye tjenester, brukermedvirkning og prosjektsøknader. Brukerutvalget skal dessuten være et rådgivende organ for både spesialisert og kommunal rehabilitering.

Bruker- og kvalitetsutvalget oppnevnes for 2 år om gangen og består av representanter fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner i Nord-Trøndelag. Disse representantene oppnevnes av FFO Nord-Trøndelag, og består av funksjonshemmede og/eller deres pårørende. I tillegg til brukerrepresentantene skal det være 1-2 representanter fra ansatte med i utvalget.

Utvalget har 6 faste medlemmer. For 2022 er følgende oppnevnt:

Leder:

  • Unni Tyldum

Medlemmer:

Astrid Marie Bakken, brukerrepresentant (FFO) 

Arnodd Lillemark, brukerrepresentant (FFO) 

Tom-Roger Rønning, brukerrepresentant (FFO) 

Tone Fornes, ansattrepresentant 

Claes Gøran Sellæg, daglig leder 

Lene Helene Røttesmo, kvalitetsleder