Tverrfaglig kompetanse

Namdal Rehabilitering er et kompetansesenter for rehabilitering med stor vekt på tverrfaglig kompetanse. Vi er organisert i to team, Team Nordlys og Team Solglimt for å kunne i vareta hver enkelt bruker sin rehabilitering på best mulig måte.

Ved et opphold på Namdal Rehabilitering blir du tatt hånd om av tverrfaglige team bestående av:

 • Sykepleier
 • Hjelpepleier/ helsefagarbeider
 • Vernepleier
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Turnusfysioterapeut
 • Spesial fysioterapeut
 • Tilsynslege
 • Kultur- og fritidskoordinator
 • Logoped
 • Helse- og treningsterapeut
 • Elever, lærlinger og studenter i ulike faggrupper

I tillegg til ovennevnte fagkompetanse har vi også ansatte med videreutdanning innen:

 • Tverrfaglig videreutdanning i  habilitering og rehabilitering
 • Kost og ernæring
 • Psykisk helse
 • Smertens fysiologi og psykologi
 • Livsstilsendring for voksne
 • Konsultasjons- og veiledningsmetodikk
 • Arbeidsdeltakelse og arbeidsplassvurdering
 • Psykisk helsearbeid
 • Rehabilitering og rus
 • Motiverende intervju
 • Tverrfaglig utdanning i psykisk helsefag og rehabilitering med vekt på individuell plan
 • Kultur og helse