Styret

Leder: Inge Ryan, Levanger
Nestleder: Ivar Kvalø, Nærøysund

  • Carina Bergli, Lierne
  • Grete Kristine Oksdøl Lervik, Namsos
  • Oddny Lysberg, Grong

Observatører:

  • May Line Grongstad, ansattes representant
    Vara: Haldis Dahl

Brukerrepresentant:

  • Astrid Marie Bakken, FFO

Varamedlemmer:

  1. Hege Skillingstad
  2. Siv Åse Strømhylden