Verdigrunnlag

Namdal Rehabilitering – Høylandet skal respektere og fremme menneskeverdet. Virksomheten ved institusjonen bygger på at ethvert menneske har rett til å leve et liv det selv er fornøyd med. Institusjonen skal i forståelse med hver enkelt bruker utnytte de muligheter og evner mennesket selv har, fysiske, sosiale så vel som psykiske, for å oppnå dette.

Gjennom sitt arbeid skal Namdal Rehabilitering Høylandet hjelpe mennesker til å gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og mestringsevnen. Den enkelte bruker skal ha avgjørende innflytelse på den behandling som gis og de mål som settes for behandlingen.

Namdal Rehabilitering vektlegger ressursutnytting hos både bruker og hjelpeapparat. Bruk av kultur og humor er her et viktig redskap. Dette innebærer og et tett interkommunalt samarbeid for å utnytte ressursene i kommunene i sine etater, samarbeid med andre parter på rehabiliteringsfeltet, kulturfeltet. Namdal Rehabilitering tar sikte på å kompetansesenter for rehabilitering i Namdalen. Forskning og utviklingsarbeid ligger også i konseptet.

Institusjonens ansatte skal samarbeide seg i mellom og med personer og instanser utenfor institusjonen til brukerens beste.