Tilbudet gjelder personer over 18 år med langvarig smerteproblematikk som har vart i over 3 mnd. og som pasienten må lære seg å leve med over tid.

Fysisk aktivitet og trening er en viktig del av tilbudet. Kunnskap om smerte og hvilke faktorer som påvirker smerteopplevelse er tema i undervisninger og refleksjonsgrupper. Kognitiv tilnærming for å endre tankemønster og vaner spesielt med tanke på bevegelsesangst og aktivitetsregulering.

Det er også undervisning og veiledning i aktuelle tema som søvn, endringsarbeid, helsegryta, psykisk helse/selvbilde, ernæring og kosthold. Læring gjennom egne og andres erfaringer. Innføring og øving i mindfulness.

  • Kost og ernæring, sunne og gode måltid man også kan lage hjemme
  • Hva betyr kultur og humor for god helse?
  • Utstrakt bruk av natur og kulturressurser rundt oss