Namdal rehabilitering har avtale med 11 eierkommuner om generell rehabilitering etter sykdom, skade, – eller rehabilitering ved ulike former for funksjonsfall. Ved behov og ønske skal det sikres samhandling med tjenester i pasientens hjemkommune både før og etter opphold hos oss.