Hvis du ikke kan møte til oppsatt dato eller ikke lenger har behov for,-  eller ikke ønsker vedtatt helsehjelp, ber vi deg om å gi oss beskjed snarest slik at reservert opphold kan komme andre til gode.

Vi ber deg om å møte før kl 11.00, ankomstdagen. Hvis du ikke rekker det, ønsker vi beskjed pr telefon 743 22 100.

Kostnader

Hver enkelt bruker betaler en egenandel på kr 150,- pr døgn .

I tillegg kommer en merkantil serviceavgift på kr 160,- pr uke.

Pasienter henvist via spesialisthelsetjenesten får oppholdet sitt registrert på Frikort 2.

Døgn for pasienter henvist via kommunal avtale regnes som kommunale institusjonsdøgn og registreres derfor ikke mot Frikort 2. Jfr samarbeidsavtale med kommunen betales likevel egenandel på 150 kr pr døgn.

 

Matvareinntoleranse / Diett:

Har du matvareallergi/intoleranse eller hvis du av helsemessige årsaker er avhengig av en bestemt diett, må du ta kontakt med oss i forkant av oppholdet.

 

Har du vært i utlandet?

NB! Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller fått behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet. 

 

Transport

Hvis du av helsemessige grunner ikke kan bruke kollektivtransport eller kjøre selv til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), for å få rekvisisjon til annen transport.

 

Hvis du blir dårligere

Hvis du blir dårligere i ventetiden, må du kontakte fastlegen din eller den som har henvist deg. Det kan du også gjøre om du ønsker råd eller oppfølging.

 

Trenger du tolk?

Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier fra om dette snarest mulig.

 

Pårørende:

Støtte fra pårørende er viktig i en rehabiliteringsprosess og vi ønsker dine pårørende velkommen til å komme på besøk eller å ta kontakt pr telefon, også hvis de ønsker en prat med våre fagfolk. Som vår bruker er du også velkommen til å ha med pårørende under oppholdet. Dette må avtales på forhånd. Voksne pårørende betaler kr 750 pr døgn, for barn betales det kr 350 pr døgn. Dette inkluderer overnatting og alle måltider.

 

Aktivitet- og treningstilbud 7 dager i uken

Vi anbefaler ikke å ta permisjon under oppholdet, da Namdal Rehabilitering har tilbud om aktivitet og trening 7 dager i uken. Hvis du ønsker permisjon, avklar dette med personalet.

 

Rom

Vi gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt med bytte av rom underveis i oppholdet. Det kan også hende du vil få rom i et tilstøtende bygg som ligger i samme tun som hovedbygningen. Fysisk funksjon i henhold til din henvisning er veiledende for romplassering.

Utsjekking fra rommet er kl 10.00 på avreisedag.

 

Ta med deg til oppholdet:

  • Dine faste medisiner (kan oppbevares på medisinrom om ønskelig)
  • Oppdatert medisinliste
  • Ta også med medisiner og evt annet utstyr du er avhengig av i hverdagen for hele oppholdet.
  • De siste epikriser fra nylige sykehusinnleggelser, evt. andre viktige opplysninger
  • Evt. Inkontinensutstyr/utstyr til stomi o.l
  • Toalettsaker
  • Gode innesko og sko for trening inne
  • Treningstøy og badetøy
  • Varme klær og sko for uteaktivitet (avhengig av sesong). I vintersesongen må du gjerne ta med skiutstyr.