Diagnosegruppen brudd og slitasjeskader i skjelettet omfatter blant annet:

  • Slitasjeskader i hofte- og kneledd
  • Operasjoner i rygg
  • Osteoporose (benskjørhet)
  • Bekkenløsningsplager
  • Multitraume
  • Rehabilitering etter hofte- og kneprotesekirurgi
  • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)

Tilbudet gis i alle faser av rehabiliteringsprosessen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet.