Kols og andre lungesykdommer

Tilbudet om lungerehabilitering gis både som individuelt opphold, og som deltakelse i lærings- og mestringsgruppe.

Målet for gruppeoppholdet er at du skal få kunnskap om hvordan du bedre kan leve med lungesykdom. Vi har fokus på hvordan trene hensiktsmessig, og du får innblikk i hvilke faktorer i hverdagen som kan påvirke sykdomstilstand, funksjon og livskvalitet. Denne kunnskapen skal sette deg i bedre stand til å mestre hverdagen, gi krefter til å møte utfordringer, samt føle at du har kontroll over ditt eget liv.

Last ned brosjyre som PDF-fil

Diagnosegruppe/tilstand

KOLS grad 1-4, og andre lungesyke.

Livsfase/aldersgruppe

Fra 18 år.

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen

Våre fysioterapeuter og sykepleiere har hovedansvaret for tilbudet.
Vår tilsynslege er å treffe to ganger pr uke, tirsdag og torsdag.

Videre følges hver enkelt bruker hos oss opp av tverrfaglig team som består av:

 • Fysio- og ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, helsefagarbeiderlærling, vernepleier, logoped og kultur- og fritidskoordinator.

Spesialist i lungemedisin:

Samarbeid både før og under oppholdet -og ved evt oppfølging.

Lungesykepleier: Individuell veiledning og samtale med KOLS pasientene.

Særskilt kompetanse:

kostholdsveiledning, røykavvenning, psykisk helse, konsultasjons- og veiledningsmetodikk, motiverende intervju samt helsepedagogisk kompetanse.

Klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, og psykomotorisk fysioterapeut.

Undervisning i tema:

 • Lungesykdommer, medisinering v/lungelege
 • Avspenning
 • Aktivitetsregulering
 • Hjelpemidler
 • Avspenning
 • Aktiv syklus/slimmobilisering
 • Kostråd
 • Røykeslutt
 • Mestring v/forverring
 • Treningslære

Aktivitet:

 • Gruppetrening i basseng og i sal
 • Styrketrening
 • Kondisjonstrening
 • Aktiv syklus/Slimmobilisering v/behov
 • Avspenning
 • Egenaktivitet
 • Aktivitetsdager
 • Avspenning
 • Sosiale og kulturelle aktiviteter