Vi har ledig rekrutteringsstilling som sykepleie-/vernepleie-/ergo-/fysioterapistudent/autorisert helsefagarbeider

Vi har en ledig rekrutteringsstilling helg som engasjement i 1 år fra høsten 2024.

Er du godt i gang med, eller skal du starte en helsefaglig utdanning? Her har du muligheten til å kombinere utdanning og tidlig jobberfaring innen rehabiliteringsfaget.

Stillingen inngår i pleieturnus med arbeid hver 3.helg.

Kvalifikasjonskrav: Student i sykepleie/vernepleie/ergoterapi/fysioterapi eller autorisert helsefagarbeider. Søkere med annen relevant bakgrunn kan vurderes.

Stillingsstørrelse: 17,75% (hver 3.helg).

Oppstart: 15.08.24

Søknadsfrist: 07.04.24

Lønn: etter tariff

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Personlige egnethet / egenskaper vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene.

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering, post@namdalrehab.no

Spørsmål kan også rettes til daglig leder Claes Gøran Sellæg på tlf. 74322100 evt. post@namdalrehab.no