Vi søker lærling i helsearbeiderfaget 2 årig løp: NY SØKNADSFRIST

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 11 kommuner. Senteret er lokalisert på Høylandet  Nord i Trøndelag, og det har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelett, Kronisk muskel- og bløtdelssmerte, lungesykdom, kreft samt livsstilsendring ved sykelig overvekt. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen.

Lærling i helsearbeiderfaget 2 årig løp

Vi søker lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2024. Vi er godkjent for hele lærlingeløpet.

Vi ønsker en helsefags lærling som er engasjert og motivert for en jobb i helsevesenet.

Vi kan tilby en flott læringsarena og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Stillingsstørrelse: 100% (i turnus)

Oppstart: 15.08.24

Søknadsfrist: 21.04.24

Lønn: etter tariff

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Personlige egnethet / egenskaper vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene.

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering, post@namdalrehab.no

Spørsmål kan også rettes til daglig leder Claes Gøran Sellæg på tlf. 74322100 evt. post@namdalrehab.no